marți, 29 iulie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2463 ha
Intravilan: 237 ha
Extravilan: 2326 ha
Populatie: 1715
Gospodarii: 1210
Nr. locuinte: 980
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Bulbucata, Teişori, Făcău, Coteni
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată în partea de sud a României
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Producţia agricolă vegetală şi producţia animalieră
Obiective turistice:
Un stejar multisecular declarat monument al naturii situat la limita de vest a pădurii "Babele Luncă" pe malul stâng al Râului Neajlov care are o circumferinţă de 8,30 m şi o vârstă de peste 600 de ani denumit "Muma Pădurii"
Lacul Făcău deschis pescuitului sportiv
Două biserici declarate monumente istorice
Evenimente locale:
Ziua comunei Bulbucata - 2 mai 
Facilitati oferite investitorilor:
Sprijin şi cooperare din partea Primăriei
Spaţii pentru proiecte în şcolile dezafectate
Infrastructură
Utilităţi
Materii prime pentru industria alimentară
Productivitatea bună a terenurilor agricole
Proiecte de investitii:
Modernizarea drumurilor locale
Realizarea de alei pietonale în comună
Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Teişori şi Făcău
Realizarea reţelei de gaz
Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu